Dr. Eli Malka

ד"ר אלי מלכה

תפקיד: חבר הנהלה

איש חינוך מדע וטכנולוגיה נחשב למנהל יצירתי ופורץ דרך, הוביל את המרכזים הקהילתיים אותם ניהל באשקלון - מתנ"ס ברנע ובית ווסק - להתרחבות פיזית ולהישגים חינוכיים כאחד. אך מעבר לכך, פעילותו במישור החברתי והחינוכי כוללת התנדבות וטיפוח עמותות סיוע ושיקום בני נוער מנותק למען שילובם במערכות החינוך ובקהילה. ד"ר מלכה תושב אשקלון. נשוי ואב לשלושה